Amdanom

Datblygwyd yr adnoddau yn y casgliad hwn mewn amrywiaeth o brosiectau cydweithredol a ariennir gan UKRI a Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad ag ystod o ymchwilwyr, ymgynghorwyr a chynghorwyr sy'n cynrychioli rhanddeiliaid cymunedol, diwydiant ac academaidd. Mae manylion cyfranwyr at adnoddau/prosiectau ac arianwyr penodol wedi'u cynnwys isod.

Caiff GDC-WDG ei gydlynu a'i gynnal gan Dawn Knight (Prifysgol Caerdydd), mewn cydweithrediad â Paul Rayson, Mo El-Haj a Nouran Khallaf (Prifysgol Caerhirfryn), gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

I ddod i wybod mwy am yr ymchwilwyr academaidd a'u cydweithwyr, sefydliadau cyfrannol, prosiectau a chyllidwyr a gyfrannodd at ddatblygu'r adnoddau ar y safle hwn, cliciwch ar y dolen(ni) perthnasol isod. Ar ben hynny gallwch,

  • ein dilyn ni ar Drydar: @GDCWDG
  • cysylltwch â thîm: CorCenCC@cardiff.ac.uk

ACC

Ariannwyd prosiect ACC gan Lywodraeth Cymru (2021-2022). Roedd y tîm ACC ym cynnwys PY - Dawn Knight (Prifysgol Caerdydd); CYwyr - Jonathan Morris (Prifysgol Caerdydd), Mo El-Haj ac Ignatius Ezeani (Prifysgol Caerhirfryn); CY - Ianto Gruffydd, Katharine Young, Nia Eyre, a Lynne Davies; Crynodebwyr - Heledd Ainsworth, Aur Bleddyn, Esyllt Einion, Bethan Evans, Madlen Evans, Lisa Evans, Emma Herbert, Mali Hire, Megan Huws, Sian Morgan, Daniel O’Callaghan, Dafydd Orritt, Cêt Roberts, Hari Timms a Rhianwen Williams.

CorCenCC

Roedd CorCenCC yn brosiect ymchwil a gyllidwyd gan ESRC/AHRC (Rhif y Grant ES/M011348/1, 2016-2020). Roedd prosiect CorCenCC yn cynnwys 4 sefydliad academaidd (Prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Caerhirfryn a Bangor), a thîm rhyngwladol o ymchwilwyr, ymgynghorwyr a chynghorwyr yn cynrychioli rhanddeiliaid cymunedol, diwydiannol ac academaidd.

Roedd y tîm CorCenCC ym cynnwys PY – Dawn Knight; CYwyr - Tess Fitzpatrick, Steve Morris, Irena Spasić, Paul Rayson, Enlli Thomas, Mark Stonelake, Alex Lovell, Jonathan Morris a Jeremy Evas; CY – Steven Neale, Jennifer Needs, Mair Rees, Scott Piao, Ignatius Ezeani a Gareth Watkins; Myfyrwyr PhD – Vigneshwaran Muralidaran a Bethan Tovey-Walsh; Ymgynghorwyr – Kevin Donnelly, Kevin Scannell, Laurence Anthony, Tom Cobb, Michael McCarthy a Margaret Deuchar; Prosiect Grŵp Ymgynghorol y Prosiect – Colin Williams, Karen Corrigan, Llion Jones, Maggie Tallerman, Mair Parry-Jones, Gwen Awbery, Emyr Davies, Gareth Morlais, Owain Roberts, Aran Jones ac Andrew Hawke. 

TestunRhydd

Roedd TestunRhydd yn brosiect ymchwil a gyllidwyd gan AHRC (Rhif y Grant AH/W004844/1, 2022-2023). Roedd y tîm TestunRhydd ym cynnwys PY - Dawn Knight (Prifysgol Caerdydd); CYwyr - Paul Rayson ac Mo El-Haj (Prifysgol Caerhirfryn); CY – Steve Morris (Prifysgol Caerdydd), Ignatius Ezeani a Nouran Khallaf (Prifysgol Caerhirfryn); Prosiect Grŵp Ymgynghorol y Prosiect – Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, Cadw, Amgueddfa Cymru, CBAC | WJEC a Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Geirfan

Mae Geirfan yn eiriadur ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Ysbrydolwyd Geirfan gan brosiect cydweithio i greu rhestr geiriau yn seiliedig ar ddata corpws, gan dîm yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd (Dawn Knight a Bethan Tovey-Walsh), CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – Steve Morris), y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (Helen Prosser), a CBAC/WJEC (Emyr Davies) a chafodd ei ariannu gan grant ESRC-IAA.

Thesawrws

Ariannwyd prosiect Thesawrws gan Lywodraeth Cymru (2022-2023). Roedd y tîm ACC ym cynnwys PY – Jonathan Morris (Prifysgol Caerdydd); CYwyr Dawn Knight (Prifysgol Caerdydd) ac Mo El-Haj (Prifysgol Caerhirfryn); CY Elin Arfon (Prifysgol Caerdydd) ac Nouran Khalaf (Prifysgol Caerhirfryn).

Y Tiwtiadur

Ariannwyd Y Tiwtiadur fel rhan o brosiect CorCenCC a ariannwyd gan yr ESRC/AHRC (Rhif Grant ES/M011348/1), ac roedd yn cynnwys yr un tîm prosiect yn ei ddatblygiad.

Cymraeg