Grid Digidol Cymraeg

Croeso i GDG-WDG, casgliad ar-lein o adnoddau digidol sydd ar gael am ddim ac wedi'u cynllunio i gefnogi archwilio, dadansoddi, dysgu a gwaith cyfeirio yn y Gymraeg. Cliciwch y delweddau isod i ddod i wybod mwy am yr ystod o adnoddau sydd ar gael.

Datblygwyd yr adnoddau sy wedi'u cynnwys ar y safle hwn gan ymchwilwyr ac academyddion ym Mhrifysgolion Caerdydd, Caerhirfryn, Abertawe a Bangor, gyda mewnbwn gwerthfawr gan nifer o bartneriaid allanola chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Ymchwil ac Arloesi'r Deyrnas Unedig (UKRI). Am wybodaeth, gweler y dudalen amdanom. Mae manylion am adnoddau Cymraeg eraill o nod (a gynhyrchwyd/gefnogwyd yn allanol) ar gael ar y dudalen cysylltau..

Cymraeg